Nov 302016
 

I går driftsattes release 7.16 av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Nedan kan ni läsa om de ärenden som ingick i releasen.

Inloggningssidorna för invånare
- Utseendemässiga förbättringar på flera sidor
- Numeriskt tangentbord i mobiler när man fyller i fält där det bara ska vara siffror
- Varning om CapsLock är aktiverat vid inloggning med lösenord
- Anpassning till riktlinjer för tillgänglighet (WCAG)

Webbtidbokning
- Gjort det möjligt att skicka med länkar i bokningsinformationen (i purpose-texten)
- Lagt till länk till Bokade tider från webbkartan
- Justerat rubrikerna i vissa inkorgsmeddelanden om bokade tider

Övrigt
- Tydligare felmeddelande på inloggningssidan för vårdpersonal
- Tagit bort gamla direktintegrationer till Journal 3
- Gjort det möjligt att se vem som har agerat ombud även i svaret på en motfråga i en ärendetråd
- Gjort det möjligt att se vilka tjänster som kräver inloggning med e-legitmation när man är inloggad med lösenord och sms.
- Diverse mindre buggrättningar i olika tjänster.
- Genomfört tekniskt underhållsarbete i tjänster och plattformar med syfte att bland annat stabilisera miljöer

 Posted by on 2016-11-30 at 15:23
Nov 182016
 

Datum för releasen
Release 7.16 genomförs tisdagen den 29 november, mellan kl. 16.30 till 20.00. 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer då att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade under denna tid. Observera att vårdpersonalen inte kan logga in från och med kl. 16.00, men är man redan inloggad kan man arbeta fram till kl. 16.30. Därefter blir man utloggad.

Information om releasen kommer att finnas på inloggningssidorna och 1177.se i samband med releasedagen. Redan idag finns information på supportwebbplatsen för vårdpersonal.

Viktigt!
Från och med måndagen 28 november kl.15.00 till och med onsdagen den 30 november kl. 08.00 får inga mottagningar aktiveras eller inaktiveras.

Vad ingår i releasen?
Det som bland annat kommer att ingå i releasen är:

 • Förbättringar på inloggningssidorna för invånare
 • Små justeringar i webbtidbokning
 • Förbättrings- och buggrättningsärenden

I samband med releasedagen kommer en komplett lista med alla ändringar.

 Posted by on 2016-11-18 at 14:45
Nov 112016
 

1177 Vårdguidens e-tjänster har ett förändringsstopp från och med fredagen den 16 december 2016 klockan 00.00 till och med måndagen den 9 januari 2017 klockan 09.00.

Förändringsstoppet gäller stopp för planerade förändringar i applikationskod och infrastruktur samt konfigureringar av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Undantaget är akuta rättningar i kod, infrastruktur eller konfigureringar för att lösa blockerande fel. Incidenter hanteras som vanligt.

Detta förändringsstopp gäller även all konfigurering kring anslutningar i test- och produktionsmiljön, inklusive centralt administrerad konfiguration av mottagningar som till exempel anslutning av webbtidböcker. Felsökning av anslutningar hanteras på samma sätt som övriga incidenter under hela perioden.

Administration som utförs av landstingsadministratör eller lokal administratör berörs inte. Det går till exempel bra att aktivera nya mottagningar eller att aktivera nya ärendetyper eller ändra inställningar på en mottagning även under förändringsstoppet.

 Posted by on 2016-11-11 at 11:24
Okt 262016
 

I går driftsattes release 7.15 av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Nedan kan ni läsa om de ärenden som ingick i releasen.

Webbtidbokning

 • Infört en ny funktion, Bokade tider, på startsidan för invånare. Tidigare kunde man endast se och ändra bokade tider på enskilda mottagningar, den nya funktionen hämtar upp information från flera mottagningar på en gång. Läs mer på http://www.1177.se/Tema/E-tjanster/Kontakta-din-mottagning/Bokade-tider/
 • Sett över funktionen som skapar ett meddelande i invånarens inkorg när en bokad tid ändras av vården och vårdsystemet uppdaterar Engagemangsindex med den nya informationen. Inkorgsmeddelanden skapas inte längre när en tidbokningspost tas bort från Engagemangsindex. Obs! Det har tidigare funnits planer på att införa ett separat inkorgsmeddelande när Engagemangsindex uppdateras för att en tid har ombokats. Det visade sig dock att det saknas tekniskt stöd för en sådan funktion.

Provtagningstjänsten

 • Infört stöd i klamydiaprovtagningstjänsten för att kunna skicka ut svar och behandlingsremisser för upp till tre olika typer av analyser.
 • Infört stöd för att kunna korrigera tidigare svar.

Övrigt

 • Funktionen som skapar ett meddelande i invånarens inkorg när en mottagning inaktiveras har tagits bort.
 • Villkorstexter för att skapa konto som vårdpersonal har uppdaterats.
 • Diverse mindre buggrättningar i olika tjänster.
 • Genomfört tekniskt underhållsarbete i tjänster och plattformar med syfte att bland annat stabilisera miljöerna.
 Posted by on 2016-10-26 at 17:51