Jan 162017
 

I den kommande releasen 24 januari kommer felet i statistikrapporterna som vi skrivit om tidigare att rättas, se inlägget Fel i statistikrapporter. Efter releasen kommer vi att retroaktivt rätta upp statistiken för ärenden som har skapats under perioden då felet har funnits, dvs 25 oktober 2016 – 24 januari 2017. På grund av den stora mängden ärenden kommer det arbetet att pågå under ca 1 vecka efter releasen. Det innebär att om man vill ta ut rapporter med ärendesiffrorna gällande oktober 2016 – januari 2017 bör man göra det tidigast 1 februari när alla rättningar i statistikdatabasen är gjorda.

Ärendestatistiken som finns på Inera.se kommer att uppdateras när alla rättningar är färdiga.

 Posted by on 2017-01-16 at 09:53
Jan 162017
 

Information om release 7.17

Datum för releasen

Release 7.17 genomförs tisdagen den 24 januari, mellan kl. 16.30 till 20.00. 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer då att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade under denna tid. Observera att vårdpersonalen inte kan logga in från och med kl. 16.00, men är man redan inloggad kan man arbeta fram till kl. 16.30. Därefter blir man utloggad.

Information om releasen kommer att finnas på inloggningssidorna och 1177.se i samband med releasedagen. Redan idag finns information på supportwebbplatsen för vårdpersonal.

Viktigt!
Från och med måndagen 23 januari kl.15.00 till och med onsdagen den 25 januari kl. 08.00 får inga mottagningar aktiveras eller inaktiveras.

Vad ingår i releasen?
Det som bland annat kommer att ingå i releasen är:

  • Anpassning till regionsbildning i flera landsting
  • Förbereda start av årets NKI-undersökning (Nöjd Kund Index, dvs en webbenkät om e-tjänsterna)
  • Stabiliserande åtgärder samt förbättrings- och buggrättningsärenden

I samband med releasedagen kommer en komplett lista med alla ändringar.

 Posted by on 2017-01-16 at 06:45
Dec 192016
 

Nationella förvaltningen vill tacka er för ett bra samarbete under det gångna året samt önska er en god jul och ett gott nytt år!

Under jul- och nyårshelgerna kan de supportärenden som fördelas till den nationella förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster komma att ha en lite längre handläggningstid än normalt på grund av lägre bemanning.

 Posted by on 2016-12-19 at 10:24
Dec 052016
 

Vid release 7.15 den 25 oktober introducerades ett fel i statistikrapporterna. Felet innebär att alla ärenden från nya invånarkonton, som skapats efter den 25 oktober, inte kommer med i statistikrapporterna. Statistikrapporterna som tas ut nu visar därför för få ärenden. Felet kommer att åtgärdas i nästa release som är preliminärt planerad till i slutet av januari. När felet är rättat kommer statistikrapporter som tas ut för den här perioden att visa rätt siffror igen.

Felet påverkar samtliga rapporter på mottagningsnivå, det vill säga de rapporter som en lokal administratör kan ta fram för en mottagning. Felet påverkar dessutom följande rapporter för landstingsadministratörer:

- Antal ärenden per mottagning
- Antal ärenden per ärendetyp
- Handläggningstider
- Obesvarade ärenden
- Ärendestatus
- Ärendetyper per mottagning

Om man i början av nästa år avser att ta ut en komplett årsrapport för 2016 bör man alltså göra det efter nästa release i slutet av januari för att få med korrekta ärendesiffror.

 Posted by on 2016-12-05 at 11:22