Maj 202016
 

Som tidigare har meddelats går det inte att redigera villkorstexter i Internet Explorer 11. Användare med Internet Explorer 11 har vi uppmanat att göra inställningar i kompabilitetsvyn för att kunna redigera villkorstexterna, se tidigare inlägg på MVK Forum. Dessvärre har det upptäckts att kombinationen Internet Explorer 11 och att ha lagt till minavardkontakter.se i kompabilitetsläge gör att villkorstexter på invånarsidan ser trasiga ut. Det gäller främst ärendetyperna för webbtidbokning men även andra sidor kan se felaktiga ut. Problemet uppstår oftast för vårdpersonal som vill testa hur deras villkorstexter ser ut för invånare. Vi har hittills inte fått några ärenden från invånare om detta.

Vi planerar en lösning i samband med nästa uppdatering av e-tjänsterna. Lösningen innebär att vårdpersonal kan redigera villkorstexter med Internet Explorer 11. Då utgår behovet av att lägga till minavardkontakter.se i kompabilitetsvyn och den eller de som ställt in detta kan ta bort det igen.

Maj 202016
 

Datum för releasen
Release 7.13 genomförs tisdagen den 31 maj mellan kl. 16.30 till 22.30. 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer då att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade under denna tid. Observera att vårdpersonalen inte kan logga in från och med kl. 16.00, men är man redan inloggad kan man arbeta fram till kl. 16.30. Därefter blir man utloggad. Eftersom det är en full release på vårdpersonalsidan kommer en del förändringar inte att slå igenom förrän dagen efter, onsdagen den 1 juni.

Information om releasen kommer att finnas på inloggningssidorna och 1177.se i samband med releasedagen. Redan idag kommer information att finnas på supportwebbplatsen för vårdpersonal.

Viktigt!
Från och med tisdagen den 31 maj kl. 16.30 till och med onsdagen den 1 juni kl. 08.00 önskar vi att vårdpersonalen undviker att göra nedanstående.
- Dela ut tjänster
- Aktivera tjänster
- Inaktivera tjänster
- Godkänna invånare
- Ta bort godkännande
- Skicka nytt ärende (omvänt ärendeflöde)
- Uppdatera villkorstexter
- Uppdatera informationen under Övrig information

Från och med fredagen den 27 maj till och med onsdagen den 1 juni kl. 08.00 får inga mottagningar aktiveras eller inaktiveras.

Vad ingår i releasen?
Releasen innehåller bland annat:
- förbättringar i webbtidboksflödena
- förbättrings- och buggrättningsärenden

I samband med releasedagen kommer en komplett lista med alla ändringar.

 Posted by on 2016-05-20 at 13:06
Maj 162016
 

Det börjar närma sig semestertider och 1177 Vårdguidens e-tjänster har som vanligt några veckors förändringsstopp. Nationella förvaltningen vill också passa på att påminna om att det är viktigt för alla mottagningar att säkerställa bevakningen och hanteringen av inkomna ärenden under denna period.

Förändringsstopp i 1177 Vårdguidens e-tjänster
I år finns det två perioder att förhålla sig till, en längre period för produktionsmiljön och en kortare för testmiljön:

  1. 1177 Vårdguidens e-tjänsters produktionsmiljö har ett förändringsstopp från och med fredagen den 10 juni klockan 00.01 till och med måndagen den 15 augusti klockan 09.00.
  2. 1177 Vårdguidens e-tjänsters testmiljö har ett förändringsstopp från och med fredagen den 30 juni klockan 00.01 till och med måndagen den 8 augusti klockan 09.00.

Förändringsstoppet gäller stopp för planerade förändringar av både 1177 Vårdguidens e-tjänsters applikationskod, infrastruktur och konfigureringar. Undantaget är akuta rättningar i kod, infrastruktur eller konfigureringar för att lösa blockerande fel. Incidenter hanteras som vanligt.

Detta förändringsstopp gäller även all konfigurering kring anslutningar inklusive centralt administrerad konfiguration av mottagningar som t ex anslutning av webbtidböcker. Felsökning av anslutningar hanteras på samma sätt som övriga incidenter under hela perioden.

Administration som utförs av landstingsadministratör eller lokal administratör berörs inte. Det går till exempel bra att aktivera nya mottagningar eller att aktivera nya ärendetyper eller ändra inställningar på en mottagning även under förändringsstoppet.

Bevakning av inkomna ärenden på mottagningar
Påminn gärna mottagningarna om att någon alltid måste kunna ta hand om inkomna ärenden och att det alltid ska finnas en tillgänglig lokal administratör som kan ändra på behörigheter och e-postadress för e-postaviseringar.

Om det finns ett ledningsbeslut på att stänga en mottagning är det viktigt att även stänga ner möjligheten för patienterna att skicka ärenden via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Detta görs genom att avaktivera ärendetyper. Det måste också finnas uppdaterad information om stängningen under Övrig information på mottagningen. Instruktioner för hur man gör detta finns på supportwebbplatsen för vårdpersonal.

Apr 152016
 

Imorgon den 16 april mellan kl. 07.00 och 09.00 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster för invånare att vara nedstängda på grund av tekniskt underhåll. Om invånare försöker nå minavårdkontakter.se under perioden kommer de att mötas av ett meddelande om tekniskt underhåll.

I 30 minuter under underhållsarbetet kommer vårdpersonal inte att kunna logga in i Mina vårdkontakter. Om vårdpersonal försöker nå personal.minavardkontakter.se under arbetet kommer de att mötas av ett meddelande om tekniskt underhåll.

Information om det planerade underhållsarbetet finns på inloggningssidan för invånare och 1177.se samt på inloggningssidan och supportwebbplatsen för vårdpersonal.

 Posted by on 2016-04-15 at 16:26