Feb 152017
 

Onsdagen den 15 februari mellan kl 20:00 – 23:00 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att vara nedstängt pga tekniskt underhåll. Underhållsarbetet påverkar både invånarsidan och vårdgivarsidan, de kommer att vara helt nedstängda medan arbetet pågår.

Detta är den sista delen i ett planerat arbete för att uppgradera och utöka serverkapaciteten i e-tjänsterna, se tidigare inlägg.

 Posted by on 2017-02-15 at 08:14
Feb 132017
 

Tisdagen den 14 februari mellan kl 12:30 – 13:00 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att vara nedstängt pga tekniskt underhåll. Arbetet genomförs för att rätta ett fel i listningstjänsten som har påverkat två regioner, Örebro och Västmanland. Underhållsarbetet påverkar både invånarsidan och vårdgivarsidan, de kommer att vara helt nedstängda medan arbetet pågår.

 Posted by on 2017-02-13 at 09:12
Jan 312017
 

Tisdagen den 31 januari från klockan 22.00 fram till klockan 04.00 den 1 februari kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster/Mina vårdkontakter för invånare och vårdpersonal att vara nedstängt på grund av ett brådskande tekniskt underhåll.

Under de kommande veckorna kommer flera underhållsarbeten att genomföras. Eventuell nedtid eller störningar i tjänsterna kommer i samband med detta att kommuniceras på berörd inloggningssida och supportsida samt på Inera.se.