Mar 262018
 

Tisdagen 27 mars mellan kl 13.00 – 13.15 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att ha ett servicefönster för tekniskt underhåll. För vårdpersonal innebär detta att det kan förekomma störningar i vissa tjänster. För invånare är det inte möjligt för nya användare att skapa konton.

Arbetet utförs för att rätta till följande problem som upptäckts efter tidigare release.

 • Föräldrar till barn med en vårdnadshavare som saknar svenskt personnummer kan inte använda e-tjänsterna för barnets räkning.
 • Användare av den nya vårdpersonalsidan (supporten, nationella förvaltningen, kontoadministratörer i landstinget) loggas ut ur systemet för tidigt utan varning.
 Posted by on 2018-03-26 at 14:49
Mar 152018
 

I tisdags driftsattes release ETJ-R18.02 av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Nedan kan ni läsa om de ärenden som ingick i releasen.

Förändringar på den nya vårdgivaringången som än så länge endast är tillgänglig för ett ett fåtal personer.

 • Gjort det tydligare i supportpersonalens vy om en person har skyddade personuppgifter.
 • Rättat funktionen för att administrera texter och länkar på inloggningssidan för invånare.
 • Förbättring av utseendet på sidorna: tabeller, informationsrutor, sidhuvud mm.
 • Infört automatisk utloggning vid inaktivitet.
 • Förbättrat funktionerna för hantering av webbtidbokstjänster.
 • Byggt en ny funktion för att skapa, redigera, radera och dela ut uthoppstjänster. I denna release tillgängliggörs funktionen för fulladmin men på sikt kommer funktionen även tillgängligöras för landstingsadmin.

Förändringar för invånare

 • Rättat en bugg som gjorde att det inte gick att logga in när personuppgiftstjänsten inte svarade.
 • Rättat en felaktig informationstext om att inloggningen är låst som visades när det inte gick att logga in.
 • Rättat felaktig trådning av inkorgsmeddelanden som saknade avsändare.
 • Rättat så att länkar i villkorstexter i webbtidbokningstjänsterna nu är klickbara när invånaren läser villkorstexten efter att ha klickat på ”Visa fullständig information (igen)”.
 • Ändrat hantering av kön så att uppgiften hämtas från folkbokföringen istället för att räknas fram med hjälp av kontrollsiffrorna i personnumret.
 Posted by on 2018-03-15 at 15:49
Mar 062018
 

Datum för releasen

Release ETJ-R18.02 genomförs tisdagen den 13 mars, mellan kl. 17.00 till 21.00. 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer då att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade under denna tid. Observera att vårdpersonalen inte kan logga in från och med kl. 16.30, men är man redan inloggad kan man arbeta fram till kl. 17.00. Därefter blir man utloggad.

Information om releasen kommer att finnas på inloggningssidorna och 1177.se i samband med releasedagen.

Vad ingår i releasen?
Det som bland annat kommer att ingå i releasen är:

 • Funktion på den nya vårdgivaringången för skapa, redigera, radera och dela ut uthoppstjänster. I denna release tillgängliggörs funktionen för fulladmin men på sikt kommer funktionen även tillgängligöras för landstingsadmin.
 • Förbättrings- och buggrättningsärenden.

I samband med releasedagen kommer en komplett lista med alla ändringar.

 Posted by on 2018-03-06 at 15:59
Feb 142018
 

Den sista rättningen gällande villkorstexter är nu genomförd vilket innebär att vi nu har fått tillbaka den funktion som fanns innan release ETJ-R18.01, dvs när en lokal administratör aktiverar en ny standardärendetyp så skapas nu automatiskt den villkorstext som hör till ärendetypen. Precis som tidigare bör dock alltid administratören justera texten eftersom det enbart är en generell malltext.

Den tidigare uppmaningen om att kontrollera era villkorstexter efter flytten som genomfördes i release ETJ-R18.01 kvarstår. Detta gäller även efter att ni har gjort eventuella ändringar i era villkorstexter, logga då in som invånare på 1177.se och kontrollera att villkorstexterna visas som de ska. Om något ser fel ut ber vi er att i första hand testa att lösa problemet genom att spara om texten som lokal administratör för mottagningen. Om en villkorstext inte visas som den ska på invånarsidan, logga in som lokal administratör för mottagningen och:

 • Ta bort (eller klipp ut) villkorstexten så att rutan med villkorstexten är helt tom.
 • Skriv in villkorstexten igen och spara om den.
 • Om du klistrar tillbaka villkorstexten istället för att skriva in den på nytt, se till att du inte klistrar in den igen direkt från urklipp. Klistra istället först in den i Anteckningar/Notepad eller något liknande program (inte Word eller Wordpad) och kopiera sedan in den därifrån för att ta bort alla eventuella dolda tecken eller dold formatering. Gör om eventuell formatering och länkning i fältet där du redigerar villkorstexten inne i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

För en mer detaljerad instruktion om hur man kan göra för att rätta till villkorstexten, se den bifogade pdf-filen ”Instruktion för att rensa bort dold formatering från villkorstexter”.

 Posted by on 2018-02-14 at 14:46