Jun 132018
 

Torsdag 14 juni mellan kl 14.00 – 14.15 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att ha ett servicefönster för tekniskt underhåll.

Vårdpersonal påverkas inte och för invånare innebär detta att det kan förekomma störningar tjänsten under servicefönstret.

Arbetet utförs för att rätta felaktigheter som uppstått efter release 18.03 den 11 juni.

 

 Posted by on 2018-06-13 at 21:24
Jun 122018
 

Igår måndag driftsattes release ETJ-R18.03 av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Nedan kan ni läsa om de ärenden som ingick i releasen.

Förändringar på den nya vårdpersonalingången som än så länge endast är tillgänglig för ett ett fåtal personer.

 • Funktion för att söka fram och se information om mottagningar i e-tjänsterna
 • Funktion för att se och hantera betjäningsområde för mottagningar
 • Förbättringar gällande tjänsteutdelningen av webbtidbokstjänster samt uthoppstjänster inför att landstingsadministratörer får tillgång den 19 juni.

Förändringar på vårdpersonalsidan

 • Uppgifter om mottagningar hämtas och uppdateras numera från HSA och kan inte ändras i e-tjänsterna
 • Anpassningar i information som visas på mottagningarnas kontaktkort
 • Stöd för multipla administrativa roller
 • Uppdaterade villkor för användning av tjänsten vad gäller den nya dataskyddsförordningen

Förändringar för invånare

 • Sök-funktionen under Hitta och lägg till mottagning har ändrats så att det inte går att söka på vårdtyp
 • Uppdaterade villkor för användning av tjänsten vad gäller den nya dataskyddsförordningen
 • Invånarsidans länkadress är ändrad till e-tjanster.1177.se, från minavardkontakter.se. Under en period kommer alla sidor att riktas om till dess motsvarande nya adresser

Förändringar i infrastruktur

 • Tjänsten byter basurl från minavardkontakter.se och nås numera på e-tjanster.1177.se
 • Applikationsservrar har uppgraderats till senaste version
 • Nya driftsmiljöer

 

 Posted by on 2018-06-12 at 13:03
Jun 032018
 

Uppdaterad information: 

Från och med fredagen 8 juni kl.15.00 till och med tisdagen den 12 maj kl. 09.00 får inga mottagningar aktiveras eller inaktiveras.

————————————————————

Datum för releasen

Release 18.03 genomförs måndagen den 11 juni, mellan kl. 17.00 till 00.00. 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer då att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade under denna tid. Observera att vårdpersonalen inte kan logga in från och med kl. 16.30, men är man redan inloggad kan man arbeta fram till kl. 17.00. Därefter blir man utloggad.

Information om releasen kommer att finnas på inloggningssidorna och 1177.se i samband med releasedagen.

Vad ingår i releasen?
Det som bland annat kommer att ingå i releasen är:

 • Byte av domännamn för tjänsten. Ny sökväg är e-tjanster.1177.se .
 • Uppgifter om mottagningar hämtas numera från HSA och kan inte ändras i e-tjänsterna
 • Förändringar relaterade till dataskyddsdirektivet
 • Tekniska uppgraderingar av bakomliggande infrastruktur
 • Nya vårdpersonalsidan: Funktion för att söka fram och se information om mottagningar i e-tjänsterna
 • Nya vårdpersonalsidan: Funktion för att se och hantera betjäningsområde för mottagningar

I samband med releasedagen kommer en komplett lista med alla ändringar.

 Posted by on 2018-06-03 at 22:55
Maj 252018
 

Förändringsstopp i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Sommaren närmar sig och 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer som vanligt att ha några veckors förändringsstopp.

Produktionsmiljön för 1177 Vårdguidens e-tjänster har ett förändringsstopp från och med fredagen den 15 juni klockan 00.01 till och med måndagen den 13 augusti klockan 09.00.

I andra IT-miljöer, t.ex. test- och acceptansmiljöer, önskas hög förändringsbegränsning under denna period och i de fall IT-förändringar önskas ska de alltid styrkas av starka verksamhetsskäl.

Förändringsstoppet gäller stopp för planerade förändringar av både 1177 Vårdguidens e-tjänsters applikationskod, infrastruktur och konfigureringar. Undantaget är akuta rättningar i kod, infrastruktur eller konfigureringar för att lösa blockerande fel. Incidenter hanteras som vanligt.

Detta förändringsstopp gäller även all konfigurering kring anslutningar inklusive centralt administrerad konfiguration av mottagningar som t ex anslutning av webbtidböcker. Felsökning av anslutningar hanteras på samma sätt som övriga incidenter under hela perioden.

Administration som utförs av landstingsadministratör eller lokal administratör berörs inte. Under förändringsstoppet går det tex bra att aktivera mottagningar, aktivera nya ärendetyper och ändra i inställningarna på en mottagning.

Efter releasen den 11 juni kommer de som är utpekade i respektive landsting/region att få behörigheten landstingsadministratör på den nya vårdpersonalplattformen. En bekräftelse kommer gå ut när detta är gjort. Ansvaret för tjänsteutdelningen går över först tisdagen den 19 juni. Det blir dock en mjukstart eftersom förändringsstoppet sätter begränsningar för vad som kan göras.

Utdelning av webbtidbokstjänster
Man får inte skapa eller dela ut webbtidbokstjänster i varken acceptanstest- eller produktionsmiljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster under förändringsstoppet, eftersom detta kräver aktiviteter från förvaltningarna för 1177 Vårdguidens e-tjänster och Nationella tjänsteplattformen. Under förändringsstoppet kommer det däremot i båda miljöerna gå att ändra webbtidbokstjänsternas villkorstexter, externa och interna namn samt se över strukturen med interna namn.

Utdelning av uthoppstjänster
Det går inte att skapa nya uthoppstjänster i varken acceptanstest- eller produktionsmiljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster under förändringsstoppet, eftersom detta kräver aktiviteter från nationella förvaltningen och dess underleverantörer. Under förändringsstoppet kommer det däremot i båda miljöerna gå att dela ut befintliga uthoppstjänster och ändra deras externa och interna namn. Observera att det inte går att aktivera nya mottagningar i acceptanstestmiljön under förändringsstoppet.

Bevakning av inkomna ärenden

Nationella förvaltningen vill samtidigt passa på att påminna om att det är viktigt att alla mottagningar säkerställer bevakningen och hanteringen av inkomna ärenden under sommaren. Påminn gärna mottagningarna om att någon alltid måste kunna ta hand om inkomna ärenden och att det alltid ska finnas en tillgänglig lokal administratör som kan ändra på behörigheter och e-postadresser för e-postaviseringar.

Om det finns ett ledningsbeslut på att stänga en mottagning är det viktigt att även stänga ner möjligheten för patienterna att skicka ärenden via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Detta görs genom att avaktivera ärendetyper. Det måste också finnas uppdaterad information om stängningen under Övrig information på mottagningen. Instruktioner för hur man gör detta finns på supportwebbplatsen för vårdpersonal.

 Posted by on 2018-05-25 at 13:55