Jun 142016
 

Här kommer en påminnelse inför sommaren 2016. 1177 Vårdguidens e-tjänster har ett förändringsstopp under sommaren.  Här finns tidigare inlägg om det.

Vi vill också informera om att de supportärenden som fördelas till förvaltningen under sommaren kan ha längre svarstider på grund av lägre bemanning.

Nationella förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster vill passa på att tacka för ett gott samarbete denna vårtermin samt önska er en trevlig sommar!

 Posted by on 2016-06-14 at 10:22
Jun 032016
 

Svårt att hinna med och utbilda all vårdpersonal som använder verktyget Mina vårdkontakter? Behöver du ha något att hänvisa till efter genomförd utbildning för dem som behöver fräscha upp sina kunskaper?

Nu finns det en e-utbildning som på ett enkelt sätt visar hur ärendemottagare och vårdgivare hanterar och besvarar ärenden från invånare. E-utbildningen fungerar som ett digitalt komplement till de ordinarie utbildningar som genomförs regionalt.

E-utbildningen är ursprungligen framtagen av Stockholms läns landsting och har använts där i flera år. Nu är den uppdaterad enligt de nya kommunikationsriktlinjerna för e-tjänsterna samt kompletterad med information om hur vårdpersonalen ska säga och hänvisa rätt i mötet med patienten. Den visar också hur enkelt det är för patienten att logga in.
Utbildningen ligger på vårdpersonalens supportsida: minavardkontakter.se/personal/e-larande men finns också på vårdpersonalsidan på 1177.se, under rubriken E-tjänster: 1177.se/vardpersonal. Vårdpersonalsidan på 1177.se är en sida för vårdpersonal med tips hur de kan använda 1177.se i mötet med patienten.

Jun 022016
 

I samband med release 7.13 gjordes ett migreringsarbete. Tyvärr uppstod ett problem i det arbetet, vilket innebar att vissa ärendetyper har inaktiverats på mottagningar. Webbtidboksärendetyperna ska vara rättade. Övriga ärendetyper som drabbats kommer att rättas successivt.

 Posted by on 2016-06-02 at 16:27
Jun 012016
 

I går driftsattes release 7.13 av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Nedan kan ni läsa om de ärenden som ingick i releasen.

Webbtidbok och kallelse

 • Förbättrat hantering av oväntade fel från producentsystem så att flödet inte stannar utan förklaring, istället visas felmeddelande.
 • Sökning efter första datumen med lediga tider söker nu ytterligare två månader framåt i tiden.
 • Länk till villkorstext för av- och ombokning visas även om inga bokade tider finns.
 • Ny inmatningskontroll i fälten för besöksorsak och telefonnummer.
 • Mindre justeringar av utseendet i villkorstexter och tidbokningsflödet.
 • Rättning av fel som gjort att antal tecken visats efter texten i Övrigt-fältet i bekräftelser, om texten är längre än 90 tecken.
 • Förbättrat funktionen för att välja mottagning vid tidbokning (om det stöds av producentsystemet) i de fall den mottagning invånaren gått in via inte finns med i listan, och i de fall inga mottagningar skickas med.
 • Rättat i några olika vyer för mottagningar som har tidbokning kopplat till ett annat HSA-id.
 • Förbättrat texter i kallelser i invånares inkorg som saknar information om mottagning.
 • Tagit bort anrop om tillgängliga tidstyper vid bokning från öppen kallelse.

Invånarsidan

 • Lagt till text på sidan för att beställa lösenord om att det finns begränsningar med det inloggningssättet.
 • Förtydligat i Inställningar med ett exempel på korrekt format på mobilnummer.
 • Gjort det möjligt att ändra och spara i Inställningar utan att ange mobilnummer.
 • Lagt till information om cookies i villkorstexter, samt lagt till en länk till de aktuella villkoren i Inställningar.
 • Ändrat så att det numera står ”Visa fler meddelanden” istället för ”Visa fler ärenden” i inkorgen.
 • Byggt klart länken ”Läs mer” i ärenden i inkorgen.
 • Mottagningens namn är numera inte klickbar i det meddelande som skickas i samband med att en mottagning som finns under sektionen ”Mottagningar” på startsidan inaktiveras.
 • Rättat buggen som gjorde att invånare kunde skicka ett tomt svar till en vårdgivare som skickat en motfråga.
 • Lagt till knappen ”Tillbaka till [mottagningsnamn]” på bekräftelsesidan som visas när invånaren har skickat en standardärendetyp till en mottagning.
 • Uppdaterat namnet på åtkomstloggen för Läkemedelsförteckningen och dess tillhörande brödtext.
 • Separerat de tre vita sektionerna under Högskostnadsskydd för läkemedel.
 • Rättat buggen som gjorde att vårdnadshavare fick ett felmeddelande när hen gick från ett standardformulär till barnets inställningar.
 • Rättat brödsmulor där vi har sett att de har fel format.
 • Kompletterat de felmeddelanden som innehåller hänvisning till supportens telefonnummer med att även innehålla hänvisning till kontaktformuläret på 1177.se.

Vårdpersonalsidan

 • Uppdaterat editorn för personer med behörighet som lokal administratör (i Övrig information och i redigering av villkorstexter). Editorn ska fungera i Internet Explorer 11, utan att den lokala administratören behöver vara i kompabilitetsläge.

Invånar- och vårdpersonalsidan

 • Förtydligat olika fält för adress till invånare, både på invånar- och vårdpersonalsidan.

Administratör med full behörighet

 • Ändrat hanteringen för Caia.
 Posted by on 2016-06-01 at 10:35