Feb 142018
 

Den sista rättningen gällande villkorstexter är nu genomförd vilket innebär att vi nu har fått tillbaka den funktion som fanns innan release ETJ-R18.01, dvs när en lokal administratör aktiverar en ny standardärendetyp så skapas nu automatiskt den villkorstext som hör till ärendetypen. Precis som tidigare bör dock alltid administratören justera texten eftersom det enbart är en generell malltext.

Den tidigare uppmaningen om att kontrollera era villkorstexter efter flytten som genomfördes i release ETJ-R18.01 kvarstår. Detta gäller även efter att ni har gjort eventuella ändringar i era villkorstexter, logga då in som invånare på 1177.se och kontrollera att villkorstexterna visas som de ska. Om något ser fel ut ber vi er att i första hand testa att lösa problemet genom att spara om texten som lokal administratör för mottagningen. Om en villkorstext inte visas som den ska på invånarsidan, logga in som lokal administratör för mottagningen och:

 • Ta bort (eller klipp ut) villkorstexten så att rutan med villkorstexten är helt tom.
 • Skriv in villkorstexten igen och spara om den.
 • Om du klistrar tillbaka villkorstexten istället för att skriva in den på nytt, se till att du inte klistrar in den igen direkt från urklipp. Klistra istället först in den i Anteckningar/Notepad eller något liknande program (inte Word eller Wordpad) och kopiera sedan in den därifrån för att ta bort alla eventuella dolda tecken eller dold formatering. Gör om eventuell formatering och länkning i fältet där du redigerar villkorstexten inne i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

För en mer detaljerad instruktion om hur man kan göra för att rätta till villkorstexten, se den bifogade pdf-filen ”Instruktion för att rensa bort dold formatering från villkorstexter”.

 Posted by on 2018-02-14 at 14:46
Feb 012018
 

Fredagen 2 februari mellan kl 10.00 – 10.15 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att vara nedstängt pga tekniskt underhåll. Invånarsidan kommer att vara nedstängd medan arbetet pågår. Vårdgivarsidan påverkas inte.

Arbetet utförs för att rätta till problem med visning av villkorstexter som uppstod i en tidigare release, se tidigare inlägg. När rättningarna är gjorda kommer status kring villkorstexter att vara:

 • Problemet med att villkorstexter inte visas för webbtidbokningstjänster i Jönköping, Örebro och Östergötland som görs på annat HSA-id än mottagningens id är rättat.
 • Problemet med att uthopptjänster där villkorstexten är kortare än 3 punkter inte går att använda är rättat.
 • Problemet med villkorstexter för nyaktiverade standardärendetyper är delvis hanterat. Beteendet att den generella malltexten inte skapas automatiskt vid aktivering av en ny standardärendetyp kvarstår, så den lokala administratören behöver även fortsatt aktivt gå in på fliken Villkorstext, göra de ändringar i malltexten som man vill göra och klicka på Spara för att villkorstexten ska skapas. Men om det inte görs och villkorstexten därför inte har skapats så kommer invånaren ändå att kunna använda ärendetypen. Istället för att få Tekniskt fel kommer invånaren att kunna nå formuläret och skicka in ärendet till mottagningen, men rutan där villkorstexten normalt visas kommer att vara tom.
 Posted by on 2018-02-01 at 14:48
Jan 312018
 

I går driftsattes release ETJ-R18.01 av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Nedan kan ni läsa om de ärenden som ingick i releasen.

 • Kontroll infördes så att vårdnadshavare inte kan agera som ombud för barn med skyddad identitet.
 • Vårdpersonalens supportsidor flyttades till inera.se.
 • Telefonnumret till supporten för både invånare och vårdgivare byttes ut.
 • Möjlighet att skicka med mer information i uthoppslänkar till externa tjänster, t ex namn och HSA-id på den enhet som tillhandahåller tjänsten.
 • Ändringar i lösenordsbrev och behandlingsremisser för Region Västernorrland för att visa deras nya namn och logotyp.
 • Lagring av villkorstexter flyttades till ny teknisk miljö, ingen ändring av funktionalitet.
 • Funktion på den nya vårdgivarplattformen för att skapa, redigera, radera och dela ut webbtidbokstjänster. I denna releasen tillgängliggörs funktionen för fulladmin men på sikt kommer funktionen även tillgängligöras för landstingsadmin.
 • Diverse mindre buggrättningar i webbtidbokningstjänsten:
  • Både ursprunglig text och avbokningstext visas nu i inkorgsmeddelandet efter avbokning.
  • Invånarens telefonnummer skickas nu med vid ombokning.
  • När man ombokar en tid på en mottagning och det går att byta mottagning (via Getallhealthcarefacilites) så visas nu rätt mottagningsnamn i sammanfattningen som visas innan ombokningen bekräftas.
  • Ett problem med att kalendern i vissa fall inte bytte månad vid första klicket är nu åtgärdat.
  • Bekräftelsemeddelanden om bokningar som invånare själv har gjort markeras inte längre som olästa i inkorgen.
 • Några mindre förbättrings- och buggrättningsärenden:
  • Rättning under invånares inställningar så att man inte kan lämna e-postadressen tom om man önskar avisering via e-post.
  • Rättning i Stockholms läns landstings klamydiaprovtagningstjänst för att åtgärda att c/o-adresser skrevs ut två gånger i beställningen.
  • Rättning i inkorgen under Äldre ärenden där en felaktig länk för att arkivera ärendet visades i mobilläge.
 Posted by on 2018-01-31 at 17:30
Jan 302018
 

I samband med releasen ikväll genomförs en omfattande migrering av alla villkorstexter, de flyttas till en ny teknisk plattform. Flytten innebär inte några planerade förändringar i funktionalitet, men vi vill gärna uppmana alla att logga in som invånare på 1177.se och kontrollera att villkorstexterna för e-tjänsterna på era mottagningar visas som de ska för att säkerställa att inte något har blivit felaktigt i flytten. Om något ser fel ut ber vi er att i första hand testa att lösa problemet genom att spara om texten som lokal administratör för mottagningen. Om en villkorstext inte visas som den ska på invånarsidan:

 • Ta bort (eller klipp ut) villkorstexten och spara.
 • Skriv in villkorstexten igen och spara om.
 • Om du klistrar in villkorstexten istället för att skriva in den, se till att du inte klistrar in den från Word eller något annat program som använder formatering. Klistra istället först in den i Anteckningar/Notepad eller något liknande program och kopiera in den därifrån. Gör om eventuell formatering och länkning i fältet där du redigerar villkorstexten inne i Mina vårdkontakter – detta för att undvika att det sparas tecken eller formatering som systemet inte kan hantera.

Kända fel

Vid testning inför releasen har tre fel upptäckts som är bra för lokala administratörer att känna till, så att man kan genomföra de tillfälliga lösningar som beskrivs här nedan för att undvika att de drabbar invånare. Felen kommer att åtgärdas i en kommande rättning om ca 1 vecka (release ETJ-R18.01.01), vi återkommer med tidpunkt.

 • När man aktiverar en ny standardärendetyp efter releasen måste man aktivt spara villkorstexten för att invånare ska kunna använda den nya ärendetypen. Innan releasen sparades en generell malltext vid aktivering av standardärendetyper utan att administratören behövde göra något, men det fungerar inte efter releasen. Den lokala administratören måste gå in på fliken Villkorstext, göra de ändringar i malltexten som man vill göra och klicka på Spara. Det kan göras före eller efter att den nya ärendetypen aktiveras. Om lokaladmin inte aktivt sparar villkorstexten får invånaren som klickar på den nya ärendetypen Tekniskt fel. Den tillfälliga lösningen om en invånare får Tekniskt fel när hen försöker använda en standardärendetyp som har aktiverats efter releasen är alltså att lokaladmin sparar om villkorstexten.
 • Uthoppstjänster – dvs externa tjänster som ligger under ”Ärendetyper – centralt administrerade” på flikarna Ärendetyper och Villkorstext – som har villkorstexter som är kortare än 3 punkter fungerar inte. Invånare som klickar på en sådan uthoppstjänst får Tekniskt fel. Som en tillfällig lösning kan lokaladmin lägga till ytterligare punkter med text så att villkorstexten kan visas, då fungerar uthoppstjänsten.
 • För webbtidbokningstjänster visas inte villkorstexter för invånare om tidbokningen görs på ett annat HSA-id än mottagningens eget. Detta fel avser enbart den så kallade interimslösningen för fler tidböcker på en mottagning som används på vissa mottagningar i Jönköping, Örebro och Östergötland. Invånaren får upp en tom ruta där villkorstexten ska synas, men kan ändå gå vidare till nästa steg för att genomföra sin bokning. För det här felet finns inte någon tillfällig lösning som den lokala administratören kan genomföra utan felet måste rättas i koden, vilket kommer att göras i release ETJ-R18.01.01.

Har du frågor om något av det ovanstående, kontakta supporten på e-tjanster@1177.se.

 Posted by on 2018-01-30 at 11:22