Maj 292017
 

Från och med den 30 augusti 2017 sker all inloggning för vårdpersonal i Mina vårdkontakter endast med e-tjänstekort. Möjligheten att logga in med övriga e-legitimationer på inloggningssidan, det vill säga Telias e-legitimation, kommer att tas bort på det angivna datumet. Läs mer på supportsidan för personal.

Maj 222017
 

Lördagen 20 maj driftsattes release 7.19 av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Nedan kan ni läsa om de ärenden som ingick i releasen.

Följande förändringar har genomförts av som en del av den löpande förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster:

 • Ny teknisk lösning för att administrera geografiskt betjäningsområde, inklusive möjlighet för lokala administratörer att öppna mottagningar för hela landet.
 • Möjlighet att visa en mottagning eller tjänst på startsidan som rekommenderad i enstaka län även om den är öppen för invånare i flera län.
 • Ny sökfunktion för invånare för att hitta och lägga till mottagningar:
  • Två separata sökfält istället för ett enda, ett fält för att söka på mottagningens namn, ett annat för att söka på stad (mottagningens postort).
  • Tydligare information redan i sökträfflistan om mottagningen genom att gatuadress och postort skrivs ut.
  • Förtydligat text om vilka mottagningar som visas i sökträfflistan, samt en ny hjälptext som visas om man inte får några sökträffar alls.
 • Infört en möjlighet för landsting/regioner att beställa spärr på invånares inloggning genom en ny funktion som är tillgänglig för systemets huvudadministratörer.
 • Uppdaterad villkorstext för listning i Stockholms läns landsting.
 • Förtydligat det meddelande som visas i uthoppstjänster om ett invånarkonto är inaktiverat.
 • Diverse buggrättningsärenden, t ex:
  • Rättat så att adresser åter visas på mottagningens kontaktkort.
  • Gjort det möjligt för personer med långa c/o-adresser att logga in.
  • Rättat sökträfflistan i Hitta och lägg till mottagning så att inte mottagningar med identiska namn filtreras bort.

Som ett led i det pågående arbetet inom Nya 1177 Vårdguidens e-tjänster med fokus på tekniskt plattformsbyte och prestandahöjande åtgärder görs följande förändringar i och med release 7.19:

 • Invånarens inkorg delas upp i Meddelanden och Ärenden för att förbättra prestandan.
 • Invånares ärenden kommer automatiskt att arkiveras i invånarens inkorg 3 månader efter de avslutats. Ärendena återfinns då i samma inkorg som aktuella ärenden men bakom länken ”Visa äldre ärenden”.
 • En ny notifieringstjänst, som används för att skicka ut aviseringar via sms och e-post, har satts upp på den nya plattformen. En del av de aviseringar som skickas ut kommer efter 7.19 att gå via den nya notifieringstjänsten och på sikt ska alla aviseringar styras om.
 Posted by on 2017-05-22 at 09:58
Maj 162017
 

Förändringsstopp i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Sommaren närmar sig och 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer som vanligt att ha några veckors förändringsstopp.

Produktionsmiljön för 1177 Vårdguidens e-tjänster har ett förändringsstopp från och med fredagen den 16 juni klockan 00.01 till och med måndagen den 14 augusti klockan 09.00.
Testmiljön för 1177 Vårdguidens e-tjänster har ett förändringsstopp från och med fredagen den 30 juni klockan 00.01 till och med måndagen den 7 augusti klockan 09.00.

Förändringsstoppet gäller stopp för planerade förändringar av både 1177 Vårdguidens e-tjänsters applikationskod, infrastruktur och konfigureringar. Undantaget är akuta rättningar i kod, infrastruktur eller konfigureringar för att lösa blockerande fel. Incidenter hanteras som vanligt.

Detta förändringsstopp gäller även all konfigurering kring anslutningar inklusive centralt administrerad konfiguration av mottagningar som t ex anslutning av webbtidböcker. Felsökning av anslutningar hanteras på samma sätt som övriga incidenter under hela perioden.

Administration som utförs av landstingsadministratör eller lokal administratör berörs inte. Under förändringsstoppet går det tex bra att aktivera mottagningar, aktivera nya ärendetyper och ändra i inställningarna på en mottagning.

Bevakning av inkomna ärenden

Nationella förvaltningen vill samtidigt passa på att påminna om att det är viktigt att alla mottagningar säkerställer bevakningen och hanteringen av inkomna ärenden under sommaren. Påminn gärna mottagningarna om att någon alltid måste kunna ta hand om inkomna ärenden och att det alltid ska finnas en tillgänglig lokal administratör som kan ändra på behörigheter och e-postadresser för e-postaviseringar.

Om det finns ett ledningsbeslut på att stänga en mottagning är det viktigt att även stänga ner möjligheten för patienterna att skicka ärenden via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Detta görs genom att avaktivera ärendetyper. Det måste också finnas uppdaterad information om stängningen under Övrig information på mottagningen. Instruktioner för hur man gör detta finns på supportwebbplatsen för vårdpersonal.

 Posted by on 2017-05-16 at 15:32
Maj 122017
 

Datum för releasen
Release 7.19 genomförs fredagen den 19 maj kl. 17.00 till lördagen 20 maj kl. 18.00. 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer då att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade under denna tid. Observera att vårdpersonalen inte kan logga in från och med kl. 16.30 på fredagen, men är man redan inloggad kan man arbeta fram till kl. 17.00. Därefter blir man utloggad.

Information om releasen kommer att finnas på inloggningssidorna och på 1177.se i samband med releasedagarna. Redan idag finns information på supportwebbplatsen för vårdpersonal.

Viktigt!
För dig som är lokal administratör: efter releasen fram till söndagen 21 maj kl. 08.00 ska man inte utföra några ändringar som lokal administratör. Om ändringar ändå utförs under den tidsperioden kommer de troligtvis att ändras tillbaka.

För dig som är landstingsadministratör: från och med torsdag 18 maj kl.15.00 till releasen påbörjas på fredagen får inga mottagningar aktiveras eller inaktiveras.

Vad ingår i releasen?
Det som bland annat kommer att ingå i releasen är:

 • Ny teknisk lösning för att administrera geografiskt betjäningsområde, inklusive möjlighet att öppna mottagningar för hela landet
 • Ny sökfunktion för invånare för att hitta och lägga till mottagningar
 • Möjlighet för landsting/regioner att beställa spärr på invånares inloggning
 • Diverse buggrättningsärenden
 • Åtgärder inom projektet Nya 1177 Vårdguidens e-tjänster (tekniskt plattformsbyte och prestandahöjande åtgärder):
  • Etablering av ny teknisk plattform
  • Ny teknisk lösning för notifieringar (aviseringar via e-post och sms till invånare och vårdgivare)
  • Inkorgen för invånare delas upp i ärenden respektive meddelanden för att öka prestandan

Efter releasedagen kommer en komplett lista med alla ändringar.

 Posted by on 2017-05-12 at 09:38