Okt 192016
 

Release 7.15 som ursprungligen skulle ske 18 oktober men som ställdes in kommer istället att ske 25 oktober, se komplett information nedan.

Datum för releasen
Release 7.15 genomförs tisdagen den 25 oktober, mellan kl. 16.30 till 20.00. 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer då att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade under denna tid. Observera att vårdpersonalen inte kan logga in från och med kl. 16.00, men är man redan inloggad kan man arbeta fram till kl. 16.30. Därefter blir man utloggad.

Information om releasen kommer att finnas på inloggningssidorna och 1177.se i samband med releasedagen. Redan idag finns information på supportwebbplatsen för vårdpersonal.

Viktigt!
Från och med måndagen 24 oktober kl.15.00 till och med onsdagen den 26 oktober kl. 08.00 får inga mottagningar aktiveras eller inaktiveras.

Vad ingår i releasen?
Det som bland annat kommer att ingå i releasen är:

  • Ny funktionalitet i tjänsten klamydiaprovtagningstjänsten
  • Ny funktion för att visa bokade tider från flera mottagningar samtidigt
  • Förbättrings- och buggrättningsärenden

I samband med releasedagen kommer en komplett lista med alla ändringar.

 Posted by on 2016-10-19 at 15:40
Okt 112016
 

Datum för releasen
Release 7.15 genomförs tisdagen den 18 oktober, mellan kl. 16.30 till 20.00. 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer då att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade under denna tid. Observera att vårdpersonalen inte kan logga in från och med kl. 16.00, men är man redan inloggad kan man arbeta fram till kl. 16.30. Därefter blir man utloggad.
Information om releasen kommer att finnas på inloggningssidorna och 1177.se i samband med releasedagen. Redan idag finns information på supportwebbplatsen för vårdpersonal.

Viktigt!
Från och med måndagen 17 oktober kl.15.00 till och med onsdagen den 19 oktober kl. 08.00 får inga mottagningar aktiveras eller inaktiveras.

Vad ingår i releasen?
Det som bland annat kommer att ingå i releasen är:

  • Ny funktionalitet i tjänsten klamydiaprovtagningstjänsten
  • Ny funktion för att visa bokade tider från flera mottagningar samtidigt
  • Förbättrings- och buggrättningsärenden

I samband med releasedagen kommer en komplett lista med alla ändringar.

 Posted by on 2016-10-11 at 15:47