Okt 252017
 

I går driftsattes release ETJ-R17.05 av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Nedan kan ni läsa om de ärenden som ingick i releasen.

 • Aviseringar om svar på ärenden följer alltid invånarens inställningar i profilen istället för att anges i varje enskilt ärende
 • Förberedelse för inhämtning av invånares folkbokföringsuppgifter från ny källa: Ineras PU-tjänst
 • Returadressen i lösenordsbrev i Örebro län har ändrats
 • Förberedelser av funktioner och texter för att kunna börja använda listningstjänsten i Dalarna samt Jämtland Härjedalen
 • Supportfunktionerna för att visa invånarinformation samt spärra invånares inloggning flyttas till ny teknisk plattform
 • Möjlighet införs att kunna spärra inloggning även för invånare som inte har loggat in tidigare
 • Nytt utseende på den nya personalsidan (obs! än så länge endast tillgänglig för supportpersonal)
 • Ny teknisk lösning för inloggningsstatistik tas i bruk
 • Mindre förbättrings- och buggrättningsärenden
 Posted by on 2017-10-25 at 16:39
Okt 252017
 

I samband med gårdagens driftsättning upptäcktes en driftstörning som pågått sedan den 16 oktober. Det gäller aviseringar som inte skickats ut till invånare då de fått svar på ärenden eller vid inkomna meddelanden, samt aviseringar för påminnelser. Under dagen idag åtgärdades detta och nu ska aviseringarna fungera som vanligt.

Vi kommer nu tillsammans med vår leverantör att jobba vidare så att vi får bättre övervakning av funktionaliteten för aviseringar.

Okt 132017
 

Datum för releasen
Release ETJ-R17.05 genomförs tisdagen den 24 oktober, mellan kl. 17.00 till 21.00. 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer då att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade under denna tid. Observera att vårdpersonalen inte kan logga in från och med kl. 16.30, men är man redan inloggad kan man arbeta fram till kl. 17.00. Därefter blir man utloggad. Information om releasen kommer att finnas på inloggningssidorna och 1177.se i samband med releasedagen. Redan idag finns information på supportwebbplatsen för vårdpersonal.

Viktigt för landstingsadministratörer: från och med måndagen 23 oktober kl.15.00 till och med onsdagen den 25 oktober kl. 08.00 får inga mottagningar aktiveras eller inaktiveras.

Vad ingår i releasen?
Det som bland annat kommer att ingå i releasen är:

 • Aviseringar om svar på ärenden följer alltid invånarens inställningar i profilen istället för att anges i varje enskilt ärende
 • Förberedelse för inhämtning av invånares folkbokföringsuppgifter från ny källa: Ineras PU-tjänst
 • Supportfunktionerna för att visa invånarinformation samt spärra invånares inloggning flyttas till ny teknisk plattform
 • Möjlighet införs att kunna spärra inloggning även för invånare som inte har loggat in tidigare
 • Nytt utseende på den nya personalsidan (obs! än så länge endast tillgänglig för supportpersonal)
 • Ny teknisk lösning för inloggningsstatistik tas i bruk
 • Förbättrings- och buggrättningsärenden

I samband med releasedagen kommer en komplett lista med alla ändringar.

 Posted by on 2017-10-13 at 13:53
Sep 132017
 

I går driftsattes release ETJ-R17.04 av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Nedan kan ni läsa om de ärenden som ingick i releasen.

Webbtidbokning

 • Flera förbättringar i flödet för att nyboka, av- och omboka för att förtydliga att man inte är klar förrän bekräftelsesidan visas.
 • Tagit bort begreppet ”besök” till förmån för ”bokning”.
 • Tydlig information i funktionen Bokade tider på startsidan om vilka mottagningar som systemet har försökt hämta bokade tider från.
 • Förändrat beteende och nya informationstexter när inga bokningsbara tider hittas den närmaste perioden.
 • Bättre felhantering i kallelseflödet när kallelser inte längre är aktuella.
 • Rättat buggen som har gjort att villkorstext inte visas från en öppen kallelse.
 • Bättre felhantering när invånaren backar i webbläsaren efter ombokning och där tidbokningssystemet bytt boknings-id vid ombokningen.
 • Namnet på mottagningar hämtas numer från mottagningens namn i e-tjänsterna, inte från tidbokningssystemet.
 • Diverse mindre textändringar och buggrättningar.

Inkorgsfunktion

 • Förändrad hantering av hur inkorgsmeddelanden skapas när engagemangsindex har uppdaterats, ny lösning för att hantera händelser för invånare som aldrig har loggat in i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Meddelanden lagras i 3 månader.
 • Förberedelser för att kunna ta emot meddelanden som skickas av externa system via inkorgsfunktionen (addMessage) för invånare som aldrig har loggat in i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Övrigt

 • Små justeringar i aviseringsfunktionen:
  • Slutat skicka aviseringar om bokningsbekräftelser i inkorgen när dessa kommer av att invånaren just själv har direktbokat en tid.
  • Justerat sms-aviseringar med påminnelser om bokade tider så att datum och tid alltid får plats i sms:et även om mottagningen har ett långt namn.
 • Rättat ett flertal buggar i funktionerna för lokaladmin på en mottagning:
  • Knappen Förhandsgranska i funktionen för att administrera ärendetyper fungerar nu även i Internet Explorer.
  • Utdelning av geografiskt betjäningsområde med åldersspann fungerar nu även i Internet Explorer.
  • Utdelning av geografiskt betjäningsområde till specifik kommun fungerar nu även för övriga tjänster, inte bara vanliga mottagningar.
  • Att dela ut ärendetyper till specifika invånare fungerar nu även när fälten med mottagningsinformation (adress osv) är ifyllda.
  • Fältet för att se och administrera vårdtyper har tagits bort från övriga tjänster och finns nu bara på vanliga mottagningar, eftersom vårdtyp bara fyller någon funktion där.
 • Tagit bort text i lösenordsbreven om att man kan se sina recept eftersom den tjänsten inte nås vid inloggning med lösenord + sms.
 • Gjort det möjligt att nå vissa externa tjänster (uthoppstjänster) via länkar även när 1177 Vårdguidens e-tjänster är nere för underhållsarbete.
 • Diverse mindre buggrättningar i olika tjänster.

Projektet Nya 1177 Vårdguidens e-tjänster

 • Ny teknisk lösning för insamlande av inloggningsstatistik.
 • Driftsättning av ny vårdgivarplattform som i sin första version endast ska användas av systemadministratörer.

 

Det har tidigare informerats om att releasen även skulle innehålla anpassningar till nya tjänstekontrakt för läkemedelstjänsterna, detta arbete flyttas istället fram till en kommande release.

 Posted by on 2017-09-13 at 13:13