Jul 022018
 

Just nu fungerar inte statistikrapporterna när man loggar in på personal.minavardkontakter.se, de visar felaktiga siffror. Statistikrapporterna fungerar varken för landstingsadministratörer eller för lokala administratörer. Rapporterna är beräknade att visa korrekta siffror igen i början av vecka 28. Vänta därför med att ta ut rapporter till dess.

 Posted by on 2018-07-02 at 15:15
Jun 262018
 

I samband med att projektet Nya 1177 Vårdguidens e-tjänster fasar ut namnet och varumärket Mina vårdkontakter på vårdpersonalsidan passar vi även på att göra ett domännamnsbyte på invånarsidan. Den aktiviteten är en rest från 2015 då 1177 Vårdguiden genomförde ett namn- och varumärkesbyte på invånarsidan, från Mina vårdkontakter till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Bytet ingick i releasen den 11 juni. Sedan dess är namnet Mina vårdkontakter borta på invånarsidan.

Vad innebär bytet?

Alla länkar som innehöll minavardkontakter.se på invånarsidan har bytts ut.

Den nya adressen är e-tjanster.1177.se.

Den gamla adressen pekas om så att invånare automatiskt hamnar rätt oavsett vilken länk de går in på. Ompekningen är tidsbegränsad till den 30 november 2018.

Vad behöver göras regionalt?

Följande behöver göras senast 30 november:

  1. Gör en inventering av länkar som hänvisar till den gamla adressen på era regionala webbsidor samt i inloggat läge.
  2. Leta upp motsvarande länkar med nya adresser.
  3. Nya direktadressen till inloggningssidan är e-tjanster.1177.se (man kan också länka till kortadressen 1177.se/loggain). Nya adressen till en specifik mottagnings sida i e-tjänsterna är https://e-tjanster.1177.se/mvk/facilityContactCard.xhtml?hsaId=XXXX.
  4. Byt ut de gamla länkadresserna mot de nya.
Jun 252018
 

Tisdag 26 juni mellan kl 13.00 – 13.30 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att ha ett servicefönster för tekniskt underhåll.

Under servicefönstret kommer en underhållssida läggas ut och varken invånare eller vårdpersonal kommer åt systemet. Arbetet utförs för att rätta felaktigheter som uppstått efter release 18.03 den 11 juni.

 Posted by on 2018-06-25 at 10:38
Jun 132018
 

Torsdag 14 juni mellan kl 14.00 – 14.15 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att ha ett servicefönster för tekniskt underhåll.

Vårdpersonal påverkas inte och för invånare innebär detta att det kan förekomma störningar tjänsten under servicefönstret.

Arbetet utförs för att rätta felaktigheter som uppstått efter release 18.03 den 11 juni.

 

 Posted by on 2018-06-13 at 21:24