Aug 232016
 

Under förmiddagen onsdagen den 24:e augusti mellan klockan 09.30-09.45 kommer det inte gå att boka tid direkt eller omboka tid direkt i 1177 Vårdguidens e-tjänster, på grund av ett servicefönster i ett externt system. Att se sina bokade tider och att avboka dem ska dock fungera. Detta gäller invånarsidan.

 Posted by on 2016-08-23 at 11:24
Jul 152016
 

I samband med nästa uppdatering kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster sluta att skicka inkorgsmeddelanden när poster med tidbokningsinformation tas bort från Engagemangsindex. I dagsläget skapas det meddelanden i invånares inkorg som säger att tiden avbokats. För de invånare som angett att de vill ha aviseringar via e-post eller sms skickas det ut i samband med inkorgsmeddelandet. Ändringen påverkar de journalsystem som är anslutna till webbtidbokning och uppdaterar Engagemangsindex med tidbokningsinformation. De som är anslutna i produktion har fått enskild information om det.

Skälet till att e-tjänsterna nu inte längre kommer att skicka inkorgsmeddelanden är att det kan finnas betydligt fler orsaker till att en post tas bort från Engagemangsindex än att tiden avbokats, vilket gör att informationen i meddelandet i många fall blir felaktig. Exempel på detta är när invånaren ankomstregistrerats precis innan sin bokade tid eller när besöket har påbörjats. Det finns inte något sätt för 1177 Vårdguidens e-tjänster att avgöra varför posten tagits bort ur Engagemangsindex. Det är också i stort sett omöjligt att ta fram ett nytt tydligt meddelande som täcker in alla möjliga orsaker. Utifrån det har vi tagit ett beslut om att inte skicka meddelanden om avbokad tid när poster tas bort ur Engagemangsindex.

Övriga meddelanden utifrån händelser (när poster skapas eller uppdateras) i Engagemangsindex kvarstår. De inkorgsmeddelanden som invånare får efter att själva ha avbokat sin tid i e-tjänsterna kommer att gå ut som vanligt.

Jun 142016
 

Här kommer en påminnelse inför sommaren 2016. 1177 Vårdguidens e-tjänster har ett förändringsstopp under sommaren.  Här finns tidigare inlägg om det.

Vi vill också informera om att de supportärenden som fördelas till förvaltningen under sommaren kan ha längre svarstider på grund av lägre bemanning.

Nationella förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster vill passa på att tacka för ett gott samarbete denna vårtermin samt önska er en trevlig sommar!

 Posted by on 2016-06-14 at 10:22
Jun 032016
 

Svårt att hinna med och utbilda all vårdpersonal som använder verktyget Mina vårdkontakter? Behöver du ha något att hänvisa till efter genomförd utbildning för dem som behöver fräscha upp sina kunskaper?

Nu finns det en e-utbildning som på ett enkelt sätt visar hur ärendemottagare och vårdgivare hanterar och besvarar ärenden från invånare. E-utbildningen fungerar som ett digitalt komplement till de ordinarie utbildningar som genomförs regionalt.

E-utbildningen är ursprungligen framtagen av Stockholms läns landsting och har använts där i flera år. Nu är den uppdaterad enligt de nya kommunikationsriktlinjerna för e-tjänsterna samt kompletterad med information om hur vårdpersonalen ska säga och hänvisa rätt i mötet med patienten. Den visar också hur enkelt det är för patienten att logga in.
Utbildningen ligger på vårdpersonalens supportsida: minavardkontakter.se/personal/e-larande men finns också på vårdpersonalsidan på 1177.se, under rubriken E-tjänster: 1177.se/vardpersonal. Vårdpersonalsidan på 1177.se är en sida för vårdpersonal med tips hur de kan använda 1177.se i mötet med patienten.