Sep 132017
 

I går driftsattes release ETJ-R17.04 av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Nedan kan ni läsa om de ärenden som ingick i releasen.

Webbtidbokning

 • Flera förbättringar i flödet för att nyboka, av- och omboka för att förtydliga att man inte är klar förrän bekräftelsesidan visas.
 • Tagit bort begreppet ”besök” till förmån för ”bokning”.
 • Tydlig information i funktionen Bokade tider på startsidan om vilka mottagningar som systemet har försökt hämta bokade tider från.
 • Förändrat beteende och nya informationstexter när inga bokningsbara tider hittas den närmaste perioden.
 • Bättre felhantering i kallelseflödet när kallelser inte längre är aktuella.
 • Rättat buggen som har gjort att villkorstext inte visas från en öppen kallelse.
 • Bättre felhantering när invånaren backar i webbläsaren efter ombokning och där tidbokningssystemet bytt boknings-id vid ombokningen.
 • Namnet på mottagningar hämtas numer från mottagningens namn i e-tjänsterna, inte från tidbokningssystemet.
 • Diverse mindre textändringar och buggrättningar.

Inkorgsfunktion

 • Förändrad hantering av hur inkorgsmeddelanden skapas när engagemangsindex har uppdaterats, ny lösning för att hantera händelser för invånare som aldrig har loggat in i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Meddelanden lagras i 3 månader.
 • Förberedelser för att kunna ta emot meddelanden som skickas av externa system via inkorgsfunktionen (addMessage) för invånare som aldrig har loggat in i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Övrigt

 • Små justeringar i aviseringsfunktionen:
  • Slutat skicka aviseringar om bokningsbekräftelser i inkorgen när dessa kommer av att invånaren just själv har direktbokat en tid.
  • Justerat sms-aviseringar med påminnelser om bokade tider så att datum och tid alltid får plats i sms:et även om mottagningen har ett långt namn.
 • Rättat ett flertal buggar i funktionerna för lokaladmin på en mottagning:
  • Knappen Förhandsgranska i funktionen för att administrera ärendetyper fungerar nu även i Internet Explorer.
  • Utdelning av geografiskt betjäningsområde med åldersspann fungerar nu även i Internet Explorer.
  • Utdelning av geografiskt betjäningsområde till specifik kommun fungerar nu även för övriga tjänster, inte bara vanliga mottagningar.
  • Att dela ut ärendetyper till specifika invånare fungerar nu även när fälten med mottagningsinformation (adress osv) är ifyllda.
  • Fältet för att se och administrera vårdtyper har tagits bort från övriga tjänster och finns nu bara på vanliga mottagningar, eftersom vårdtyp bara fyller någon funktion där.
 • Tagit bort text i lösenordsbreven om att man kan se sina recept eftersom den tjänsten inte nås vid inloggning med lösenord + sms.
 • Gjort det möjligt att nå vissa externa tjänster (uthoppstjänster) via länkar även när 1177 Vårdguidens e-tjänster är nere för underhållsarbete.
 • Diverse mindre buggrättningar i olika tjänster.

Projektet Nya 1177 Vårdguidens e-tjänster

 • Ny teknisk lösning för insamlande av inloggningsstatistik.
 • Driftsättning av ny vårdgivarplattform som i sin första version endast ska användas av systemadministratörer.

 

Det har tidigare informerats om att releasen även skulle innehålla anpassningar till nya tjänstekontrakt för läkemedelstjänsterna, detta arbete flyttas istället fram till en kommande release.

 Posted by on 2017-09-13 at 13:13
Sep 042017
 

Datum för releasen
Release ETJ-R17.04 genomförs tisdagen den 12 september, mellan kl. 17.00 till 21.00. 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer då att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade under denna tid. Observera att vårdpersonalen inte kan logga in från och med kl. 16.30, men är man redan inloggad kan man arbeta fram till kl. 17.00. Därefter blir man utloggad.

Information om releasen kommer att finnas på inloggningssidorna och 1177.se i samband med releasedagen. Redan idag finns information på supportwebbplatsen för vårdpersonal.

Viktigt för landstingsadministratörer:

 • Från och med måndagen 11 september kl.15.00 till och med onsdagen den 13 september kl. 08.00 får inga mottagningar aktiveras eller inaktiveras.
 • Rapportfunktionen för inloggningsstatistik kommer att visa felaktiga siffror efter releasen fram till klockan 12 dagen efter releasen, dvs onsdagen 13 september.

 

Vad ingår i releasen?
Det som bland annat kommer att ingå i releasen är:

 • Förbättringar i flödet för webbtidbokning
 • Förbättrad hantering av inkorgsmeddelanden som skapas från externa system och uppdatering av engagemangsindex
 • Anpassning till nya tjänstekontrakt för läkemedelstjänsterna
 • Ny teknisk lösning för insamlande av inloggningsstatistik
 • Driftsättning av ny vårdgivarplattform som i sin första version endast ska användas av systemadministratörer
 • Förbättrings- och buggrättningsärenden

I samband med releasedagen kommer en komplett lista med alla ändringar.

 Posted by on 2017-09-04 at 18:32
Maj 292017
 

Från och med den 30 augusti 2017 sker all inloggning för vårdpersonal i Mina vårdkontakter endast med e-tjänstekort. Möjligheten att logga in med övriga e-legitimationer på inloggningssidan, det vill säga Telias e-legitimation, kommer att tas bort på det angivna datumet. Läs mer på supportsidan för personal.

Maj 222017
 

Lördagen 20 maj driftsattes release 7.19 av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Nedan kan ni läsa om de ärenden som ingick i releasen.

Följande förändringar har genomförts av som en del av den löpande förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster:

 • Ny teknisk lösning för att administrera geografiskt betjäningsområde, inklusive möjlighet för lokala administratörer att öppna mottagningar för hela landet.
 • Möjlighet att visa en mottagning eller tjänst på startsidan som rekommenderad i enstaka län även om den är öppen för invånare i flera län.
 • Ny sökfunktion för invånare för att hitta och lägga till mottagningar:
  • Två separata sökfält istället för ett enda, ett fält för att söka på mottagningens namn, ett annat för att söka på stad (mottagningens postort).
  • Tydligare information redan i sökträfflistan om mottagningen genom att gatuadress och postort skrivs ut.
  • Förtydligat text om vilka mottagningar som visas i sökträfflistan, samt en ny hjälptext som visas om man inte får några sökträffar alls.
 • Infört en möjlighet för landsting/regioner att beställa spärr på invånares inloggning genom en ny funktion som är tillgänglig för systemets huvudadministratörer.
 • Uppdaterad villkorstext för listning i Stockholms läns landsting.
 • Förtydligat det meddelande som visas i uthoppstjänster om ett invånarkonto är inaktiverat.
 • Diverse buggrättningsärenden, t ex:
  • Rättat så att adresser åter visas på mottagningens kontaktkort.
  • Gjort det möjligt för personer med långa c/o-adresser att logga in.
  • Rättat sökträfflistan i Hitta och lägg till mottagning så att inte mottagningar med identiska namn filtreras bort.

Som ett led i det pågående arbetet inom Nya 1177 Vårdguidens e-tjänster med fokus på tekniskt plattformsbyte och prestandahöjande åtgärder görs följande förändringar i och med release 7.19:

 • Invånarens inkorg delas upp i Meddelanden och Ärenden för att förbättra prestandan.
 • Invånares ärenden kommer automatiskt att arkiveras i invånarens inkorg 3 månader efter de avslutats. Ärendena återfinns då i samma inkorg som aktuella ärenden men bakom länken ”Visa äldre ärenden”.
 • En ny notifieringstjänst, som används för att skicka ut aviseringar via sms och e-post, har satts upp på den nya plattformen. En del av de aviseringar som skickas ut kommer efter 7.19 att gå via den nya notifieringstjänsten och på sikt ska alla aviseringar styras om.
 Posted by on 2017-05-22 at 09:58